Yrken

Vi pratar vidare om yrken. Vilka yrken finns inte längre, vilka yrken är nya och vilka yrken kommer att finnas i framtiden? Svåra men spännande frågor att prata om. Sedan fyllde vi hur vi tycker yrken är viktiga eller inte och kan konstatera att det ofta är mycket personligt och beror på ens intresse. Youtubers och militärer är viktigt för någon och inte alls viktigt för någon annan.