Informationssökning

Vi pratar om hur man kan söka information. Hur kunde jag söka information när jag gick i skolan? Hur kan man göra nu, vilka likheter och skillnader? Vi provar att googla. Vad betyder det, vilka sökord kan man skriva och vilket resultat får vi samt varför? Ordet vi skriver in är isbjörn (det var internationella isbjörnsdagen igår). Vi funderar först vilket resultat vi tror kommer att dyka upp och pratar sedan om hur det kan komma sig att både fakta om isbjörnar och annonser om barnoveraller blir resultatet.

Syftet med lektionen är att bli medveten om den digitala världens fördelar men också att ha ett kritiskt förhållningssätt.