Om oss

Vilka är vi som bloggar och vad är vårt syfte?
Vi är 20 glada elever på en skola och en glad fröken som använder vår blogg för att dokumentera och synliggöra vårt dagliga arbete och kunskapsutveckling. Att blogga gör också kunskapen ”på riktig”, man får tänka efter innan man publicerar.

Vem har skapat bloggen?
Jag som har skapat denna blogg heter Maria och är klasslärare i klass 2. Nu i början bloggar jag men så småningom ser jag fram emot att låta eleverna blogga.

Hur arbetar vi med upphovsrätten och källor?
Bilder har vi hittills bara publicerat egenproducerade där jag är fotografen. Ett foto visar bild på bokomslag där har vi fått författarens godkännande att publicera. (I framtiden kommer vi att lära oss mer om upphovsrätt och källor med hjälp av Kolla källan och Statens medieråd).

Vilka är våra mottagare?
Framförallt är det våra föräldrar som får en insyn i vad vi gör under skoldagarna och tillsammans kan  prata om vad vi gör i skolan. Men bloggen är ju öppen så kanske den kan inspirera andra klasser?

Hur kopplas bloggen till läroplanen?
Att ha en egen blogg ser vi som ett led i rätt riktning nu när skolan digitaliseras. Eleverna ska bli digitalt kompetenta och kunna använda samt förstå digitala verktyg och medier.

Vad lär vi oss?
Att blogga ger eleverna en naturlig repetition av veckans innehåll dels genom att flera av dem tittar på bloggen dagligen med deras föräldrar och dels att vi regelbundet går igenom bloggen i skolan och samtalar om innehållet. För eleverna blir det digitala inslaget i skolan en naturlig del av undervisningen.