Svampar

Idag har vi ägnat hela eftermiddagen åt svampar. Tittat på bildspel, tittat på riktiga svampar och lärt oss om svampens delar. Intresset för naturen är stort i klassen så många vill visa blad som visar hur klorofyllet ”dras in” i trädet. 

Välkommen!

Kul att du hittat hit till vår klassblogg. Här kommer vi att dokumentera det vi arbetar med under skoldagarna. Det kommer att hjälpa oss att se vad vi lär oss, vår kunskapsutveckling, lära oss att använda digitala hjälpmedel och ge föräldrarna en insyn i vårt dagliga arbete.